Kaart

LET OP: De informatie weergegeven op deze kaart betreft een moment opname van 31-10-2020 en is niet langer up-to-date. Veranderingen in de toiletdata die in de tussentijd zijn toegepast worden niet op deze kaart weergegeven.

Het totaal aantal toiletten op 31-10-2020 in Nederland is 6.900, waarvan er 1.899 in stadscentra gelegen zijn. In de stadscentra zijn 260 openbare toiletten en 1.639 opengestelde toiletten. De gemiddelde dekkingsgraad is 53,1% (d.w.z. het deel van de oppervlakte binnen stadscentra dat binnen 250 meter van een toilet ligt). In de pop-ups van de stadscentra wordt gesproken over een streefaantal toiletten. Dit is berekend op basis van de cirkeloppervlakte van de 250 meter buffer. Het uitgangspunt is dat er altijd een toilet binnen 250 meter afstand dient te zijn. Het streefaantal is een minimum en houdt geen rekening met de eventuele onevenredige spreiding van de toiletten. De kaartlaag met stadscentra bestaat uit clusters van CBS buurten. Een buurt behoort tot een stadscentrum als de naam van de buurt of wijk waarin de buurt gelegen is omschreven wordt als ‘centrum’, ‘binnenstad’, etc.